U kijkt nu onder: HAVO » Duurzaam en niet duur »

URL1 Uitzending Gemist – De ConsuMinderman
http://player.omroep.nl/?aflID=8253832
Aflevering over sluipverbruik.

URL2 Natuur en Milieu
http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=88&itemID=2149&itemJaar=2009&themaID=6
Nieuwsbericht ‘Groene draad afgerold door Nederland’.

URL3 Teleblik
https://authsp.entree.kennisnet.nl/aselectserver/server?request=direct_login1&rid=D03B59A219CB6369&a-select-server=aselect.entree.kennisnet.nl
Via Teleblik kun je veel korte filmpjes bekijken over allerlei onderwerpen. Het gebruik is gratis, maar je school moet zich wel aangemeld hebben.
>Filmpje De gevolgen van het broeikaseffect‘ (Teleblik 2143894).
>Filmpje De documentaire An inconvenient truth (Teleblik 2884378).

URL4 Expeditie broeikaswereld
http://www.expeditiebroeikaswereld.nl/
>Vraag 19a en 19b: klik aan Boorkern en ga dan naar 55 miljoen jaar geleden.
>Vraag 19c: klik Klimatorium aan en klik door naar Verzuring van de oceanen. Download het formulier ‘Verzuring van de oceanen’.

URL5 Teleblik
https://authsp.entree.kennisnet.nl/aselectserver/server?request=direct_login1&rid=B6D088BC45BEC3EB&a-select-server=aselect.entree.kennisnet.nl
Via Teleblik kun je veel korte filmpjes bekijken over allerlei onderwerpen. Het gebruik is gratis, maar je school moet zich wel aangemeld hebben.
>Filmpje Bedreigd koraal (Teleblik 101475) (4 minuten).

URL6 In Europa, Tsernobyl 1986
http://www.ineuropa.nl/programmas/36788896/afleveringen/41158356/
Een documentaire over de ramp met de kerncentrale bij het plaatsje Tsjernobyl in Rusland.

URL7 VPRO Tegenlicht – Afval is voedsel (2 delen)
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2006-2007/afval-is-voedsel-deel-1.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2007-2008/het-nieuwe-ondernemen/afval-is-voedsel-deel-2.html
Tweedelige documentaire over het cradle to cradle principe

URL8 Uitzending Gemist – Llink in natura
http://player.omroep.nl/?aflID=9454531
Een stukje uit Llink in natura waarin bewoners van een plaatsje in Nederland hun protest laten horen tegen het plaatsen van een windturbine park.
>kijk op 12.52 minuten

URL9 Eerlijke bankwijzer
http://www.eerlijkebankwijzer.nl/

URL10 De Vlaamse milieuadministratie, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/onderwijsniveau/secundair/thema/energie/maatregelen/maatregelenpakket
MOSwijzer, Milieuwijzer op school

URL11 Wikipedia over Biomassa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biomassa

URL12 Wikipedia over Golfslagenergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golfslagenergie

URL13 Wikipedia over Getijdenenergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Getijdencentrale

URL14 Universiteit Wageningen over Fotosynthese
http://library.wur.nl/file/wurpubs/wurpublikatie_i00367243_001.pdf
Voedsel én stroom oogsten

URL15 TU Delft over Stroom uit de aarde
http://www.delta.tudelft.nl/nl/archief/artikel/stroom-uit-de-grond/17880

URL16 Wikipedia over Zonnecollector
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnecollector

URL17 Wikipedia over CO2-afvang en opslag
http://nl.wikipedia.org/wiki/CO2-afvang_en_opslag

URL18 Uitzending Gemist – Llinke soep
http://player.omroep.nl/?aflID=5655015
>kijk op 11.35 minuten, over olivijn

URL19 SenterNovem
http://duurzaambouwen.senternovem.nl/projecten/index.php?iSector=2&iThema=-1&iKenmerk=-1
Senternovem is de overheidsinstantie die voorbeeldprojecten vastleg, o.a. op het gebied van duurzaam bouwen.

URL20 Kennislink
http://www.kennislink.nl/publicaties/blauwe-energie
Blauwe energie

Energie verbruik

De gloeilamp verboden

Sfeer maken met verlichting

Licht

Gloeilamp en LED’s

Energie

5 minuten licht uit tegen klimaatverandering

 

 

Gevolgen voor het milieu

Broeikaswereld en Broeikaseffect

Geklutst klimaat

Strijd tegen het water

Dampkring

Broeikaseffect schuld van de mens?

Ons klimaat… verandert

Uitstoot van koolstofdioxide

 

Duurzaamheid in energieopwekking

Architecturen: duurzaam bouwen

Noorderlicht: Kernenergie

Klimaatakkoord na Kyoto

Toekomst van energieopwekking

Nulenergiewoningen

De Kleine Aarde

Polygoon: energiebesparing

Biomassa als energiebron

Warmte Koude opslag