U kijkt nu onder: HAVO » Veiliger met kaart en GIS »

080714-14-1000-plaatsen

URL1 Misdaadkaart
http://www.misdaadkaart.nl/
Gegevens over misdrijven

URL2 Edugis
http://www.edugis.nl/
Interactieve site voor onderwijs in GIS met digitale kaarten van Nederland

URL3 Youtube
http://nl.youtube.com/watch?v=gdA5wsZKxHc
Filmpje over het gebruik van een GIS programma in een meldkamer

URL4 Buienradar
http://www.buienradar.nl
Actuele buien in Nederland

URL5 Google Earth
http://earth.google.com/
Digitale kaarten van alle delen van de wereld

URL6 RD-NAP
http://www.rdnap.nl
Rijksdriehoekmeting (RD) en Normaal Amsterdams Peil (NAP)

URL7 Actueel Hoogtebestand Nederland
http://www.ahn.nl
Hoogtes ten opzichte van NAP
>klik op ‘Hoe hoog woont u?’

URL8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
http://www.dataportal.nl
Verkeer- en vervoersgegevens van Nederland
>ga naar ‘Producten’ en klik onder ‘Verkeersveiligheid’ op ‘Auto’. Klik in dit scherm op ‘Tabellen en/of grafieken’

URL9 Zorgatlas
http://www.zorgatlas.nl
Site waarbij 2 digitale kaarten naast elkaar in beeld kunnen worden gebracht

URL10 Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu
http://www.rivm.nl/vtv/object_map/o2168n21466.html
Gegevens over ziekenhuisbacterie MRSA

URL11 Milieu en natuur compendium
http://www.milieuennatuurcompendium.nl/indicatoren/nl0266Zware-metalen-in-landbouwgronden.html?i=&ki=21-121
Gegevens over zware metalen in landbouwgronden

URL12 Risicokaart van Nederland
http://www.risicokaart.nl
Risicovolle en kwetsbare objecten per provincie

URL13 Google Maps
http://maps.google.nl
Kaarten, routes en satellietbeelden

URL14 Quickmaps
http://nl.quikmaps.com
Site om digitale kaart te maken

URL15 Flickr
http://www.flickr.com
Site voor het online zetten van foto’s