U kijkt nu onder: HAVO » Aërosolen en vuile lucht »
 1. RIVM, ongevalideerde meetresultaten
 2. KNMI
 3. Milieudefensie, Roet poets top 400
 4. KNMI, de GLOBE Aërosolen Meetcampagne
 5. Zorgatlas
 6. RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 7. KNMI, film ontwikkeling ozon gat 2006
 8. Deze url werkt niet meer: Earth observatory nasa, Satellite Overpass Predictor
 9. KNMI, KNMI Operationeel Datacentrum (KODAC)
 10. Het GLOBE Programma
 11. The GLOBE Program
 12. Het GLOBE programma, Hyves: always in touch with your friends
 13. NOAA Surface Radiation Research Branch, Solar Position Calculator
 14. Kennislink: wetenschappelijke informatie voor scholieren
 15. Milieuloket
 16. Milieu- en Natuurplanbureau dossier fijn stof
 17. Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu

De documenten horend bij deze module.


nlt1-h003_bijlage_1_maand-_en_jaargemiddelden_temperatuur_in_c_de_bilt_hvh_170707

nlt1-h003_bijlage_5_gegevens_ballonoplating_in_de_bilt_hvh_170707

Aërosolen zijn zeer fijne stofdeeltjes die in de lucht zweven. Veel van deze aërosolen komen uit de natuur: zand afkomstig van zandstormen, zoutdeeltjes uit de oceaan, as dat in de lucht terechtkomt bij branden en vulkaanuitbarstingen. De mens zorgt door uitlaatgassen van verkeer en industrie voor een toename van aërosolen. Dit zorgt voor problemen; aërosolen worden in verband gebracht met luchtvervuiling, smog, klimaatverandering, toename van neerslag en gezondheidproblemen.

Klimaatverandering
Hoe verandert het klimaat?

Wat is een klimaat?

Onderzoek naar klimaatverandering

Is klimaarverandering erg?

De gevolgen van klimaatverandering

Het broeikaseffect
Opwarming van de aarde

Het broeikaseffect eenvoudig uitgelegd

Oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect

Invloed van het broeikaseffect op het klimaat

Is er wel een broeikaseffect?

Gevolgen van het broeikaseffect

Wolken
Voor het ontstaan zijn aërosolen noodzakelijk

Het ontstaan van wolken

Wolken ontstaan rondom stofdeeltjes

Hoe meet je wolken?

Welk effect hebben wolken op het klimaat?

Satellieten
Voor communicatie en onderzoek

De eerste communicatiesatelliet

Hoe werkt een satelliet

Plaatsbepaling met satellieten

Galileo: een nieuw systeem

Luchtvervuiling
Smog, roet, fijnstof, CFK’s

Luchtvervuiling in Nederland

Luchtvervuiling door auto’s

De gevolgen van smog

Luchtvervuiling schaadt gebouwen

Afbraak van de ozonlaag

Wetenschappelijk onderzoek
CO2 en het broeikaseffect

Start van het internationale pooljaar

CO2 meten in planten en bomen

CO2 meten in poolijs

Klimaatverandering te zien in poolijs