Url lijst

URL1             Noorderlicht Radio en TV: energie uit afvalwater
http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/36097096/
Filmpje over het onderzoek van René Rozendal

URL2             http://www.fueleconomy.gov/feg/fuelcell8.swf

URL3             Clean Urban Transport for Europe (CUTE)
http://www.gvb.nl/overgvb/projecten/brandstofcelbus/Pages/brandstofcelbus.aspx
Vier jaar brandstofcelbus in Amsterdam afgesloten

URL4             Wikipedia, de vrije encyclopedie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mindmap
Mindmap

URL5             Techniek 12+
http://www.techniek12plus.nl
> kies het boek ‘Ontwerpen voor duurzaamheid’, klik de knop ‘Aanleeropdrachten’ aan en ga naar de ‘Ecotools’

URL6             Princeton Environmental Institute
http://www.princeton.edu/~cmi/resources/stabwedge.htm
met o.a. achtergrondinformatie bij de verschillende duurzame energieopties

URL7             Technische Universiteit Delft
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=f20a56a3-d4bb-450c-98a6-0c100c04218d&lang=nl
Arno Schrauwers, Een ijsblokje van waterstof, Delft Integraal 2004-2, p. 3-6

URL8             Kennislink
http://www.kennislink.nl/web/show?id=143608
C.J. Peters en J.J. van der Waals, 2001. Sneeuw van gas; gashydraten; curiositeit, zegen of tijdbom

URL9             Noorderlicht Nieuws: waterstof on the rocks
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/18790496/
Verpakt waterstof

URL10            Formula Zero
http://www.formulazero.nl

URL11            Website ForZe, TU Delft Team
http://www.formulazero.tudelft.nl/

URL12            You Tube
http://www.youtube.com
>bekijk filmpjes van de Formula Zero teams

URL14            Technische Universiteit Delft
http://www.tnw.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TNW/Over_de_faculteit/Afdelingen/Biotechnology/Research/Awards___Milestones/doc/RedePronk.pdf
‘Drive my car’, dies rede 2006 , prof Jack Pronk

URL15            vervallen

URL16            Technische Universiteit Delft
www.io.tudelft.nl/pes
> kijk onder kopje publications

URL17            Bas Flipsen (2005) Powersources Compared: the ultimate truth? , International Power Sources Symposium 2005, April 19-21, Brighton (Great Britain)
http://www.io.tudelft.nl/live/binaries/50885499-e21b-4926-9cef-e840e5aa522d/doc/S.F.J.Flipsen_Power%20sources%20compared_revised2.pdf

URL18            Flipsen, S.F.J. (2003) Alternatieve energievoorziening voor portables & wearables (in Dutch) . In: Product, Year 6, Nr. 11, pg. 2-6, november 2003, ISSN 0929-7081
http://www.io.tudelft.nl/live/binaries/50885499-e21b-4926-9cef-e840e5aa522d/doc/Product_nov03.pdf

URL19            Strijk, R. (2002) Development and future feasibility of a Direct Methanol Fuel Cell system with a power of 50-Watts , graduation report, ECN (NL) & Delft University of Technology, Industrial Design Engineering, Delft (the Netherlands)
http://www.io.tudelft.nl/live/binaries/50885499-e21b-4926-9cef-e840e5aa522d/doc/RubenStrijk2002.pdf

URL20            Ulf Bossel, Baldur Eliasson and Gordon Taylor, The future of the hydrogen economy: bright or bleak?, 15 April 2003 – Revised 28 October 2004
http://www.oilcrash.com/articles/h2_eco.htm

URL21            Energie Onderzoekcentrum Nederland
http://www.ecn.nl/ zoeken op ‘waterstofauto’

URL22            Wikipedia, de vrije encyclopedie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source#cite_note-9#cite_note-9
Open Source


bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top