URL lijst

URL1 Ioniserende stralen practicum

http://www.fisme.science.uu.nl/isp/

Universiteit Utrecht

URL2 Physics 2000
www.colorado.edu/physics/2000/index.pl

> ga naar Einstein’s legacy, > X-rays’ en ‘CAT scans

URL3 Andrew Barclay’s Medical Imaging Pages
www.emory.edu/CRL/abb
> ga naar Radiology (zeer uitvoerige info!) en Nuclear Medicine

URL4 : veel verschillende natuurkunde applets:
http://www.haycap.nl/corlaer/applet.htm

URL5 Applet: decay
www.lon-capa.org/~mmp/applist/decay/decay.htm
> klik ‘start’ aan.

URL6 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
http://www.rivm.nl/milieuportaal/onderwerpen/straling-en-EM-velden/

URL7 RadiologyInfo, the radiology information resource for patients
http://www.radiologyinfo.com

URL8 Ziekenhuis.nl
http://www.ziekenhuis.nl
Allerlei informatie over zorg en ziekenhuizen

URL9 Startpagina ziekenhuis
http://ziekenhuis.pagina.nlbookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top