Teleblik dossier

De bodem is meer dan de grond waarop wij dagelijks lopen en bevat meer dan alleen essentiële voedingsstoffen voor planten: de bodem leeft! Het bodemleven en de bodemgesteldheid heeft grote invloed op ons dagelijks leven. Zo zijn wij sterk afhankelijk van de opbrengst van de bodem. Een goed beheer van de bodem is daarom belangrijk voor mens én natuur.

Eigenschappen van de bodem

Hoe krijg je een bodem gezond?

De structuur van de bodem

Invloed van bomen en bossen

Ontbossing

Bodemsanering

Oerbos houdt zichzelf in leven

Belang van regenwormen

De veenmol

Mol, doodgraver, muis

Bodembeheer

Gebruik van compost

Veranderingen in de landbouw

Landschap en landbouw

Voedingswaarde van poep

Onderzoek naar mest

Studenten doen bodemonderzoek


bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top