Teleblik dossier

In modellen wordt de complexe werkelijkheid samengebracht en vereenvoudigd door middel van formules en vergelijkingen. Zo kunnen deze modellen alledaagse verschijnselen verklaren én voorspellen. In dit dossier vind je voorbeelden van verschillende dynamische modellen. Ben jij in staat de toekomst te voorspellen met je eigen dynamisch model?

Dynamische modellen

Futurologie

Onverwachte gebeurtenissen voorspellen

Menselijk gedrag voorspellen

Lawines voorspellen

Voedseltekorten voorspellen

Groeimodellen

De lineaire groei van gras

Groeimodel van een suikerbiet

Celdeling en groei van een kind

Voortplanting van konijnen

Populatie dynamica bij ganzen (snijden)

Bevolking Nederland neemt af na 2035

Beweging

Beweging en snelheid

Luchtweerstand

Aërodynamica

Zwaartekracht vs luchtweerstand

Stroomlijning vermindert de weerstand

Epidemie en pandemie

Een epidemie ontwikkelt zich explosief

Een epidemie is nooit helemaal uitgeroeid

Ontstaan van een pandemie

Een pandemie is een wereldwijde uitbraak

Pandemie van Spaanse griep in 1918

Weer en klimaat

Voorspellen van het weer

Instrumenten voor weersvoorspellingen

Klimaatverandering

Klimaatverandering maakt het weer extremer

Klimaatverandering: An inconvenient truth

Gevolgen van klimaatverandering

Is Nederland in gevaar?


bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top