Over NLT

Wat is NLT?

NLT staat voor Natuur, Leven en Technologie. Het is een profielkeuzevak voor de profielen N&G en N&T. NLT wordt afgesloten met een schoolexamen, niet met een CE. De studielast voor NLT is 320 slu op havo en 440 op vwo.

NLT bestaat voor het grootste deel uit modules. Dat betekent dat je een aantal weken bezig bent met een bepaald onderwerp en er van alles over leert. Daarna ga je verder met de volgende module. NLT_op_De_Breul_in_Zeist_2007.JPG

Modules

Er zijn uiteenopende modules zoals over forensische technieken, navigatie, effecten van alcohol, energiezuinige woningen, aërosolen en vuile lucht. Kenmerkend voor de modules is dat ze nooit bij één schoolvak horen. Het zijn altijd combinaties, zoals natuurkunde en biologie, scheikunde en wiskunde.De modules horen bij een domein van NLT. NLT bestaat uit 9 domeinen. Voor havo zijn dat ondermeer: Opsporen en beschermen (domein E), Bedreiging en behoud van de leeromgeving (domein C), Zorgen en genezen (domein D). Voor vwo: Biomedische technologie en biotechnologie (domein F), Aarde en klimaat (domein C), Stellaire informatie en processen (domein D).

Om te voldoen aan het examenprogramma, is het niet noodzakelijk om modules van alle domeinen te doen. Er zijn daarin keuzes te maken.

Voorgeschreven is voor havo: domein A, domein B, twee domeinen uit C t/m E en twee domeinen uit F t/m I. En voor vwo: domein A, domein B, twee domeinen uit C t/m E en drie domeinen uit F t/m I. Zie ook het examenprogramma.