U kijkt nu onder: VWO » Ruimte voor de rivier »

Ons landschap is sterk gevormd door rivieren. Ook hebben de rivieren Nederland veel welvaart gebracht. Er is echter een keerzijde; onze geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met overstromingen en watersnoodrampen.

Door een toename in de waterafvoer en de stroomsnelheid van rivieren neemt het gevaar op overstromingen toe. Om de kans op toekomstige overstromingen te beperken worden nu maatregelen genomen: ruimte voor de rivier.

De rivier

Hoe de rivier ons landschap heeft beïnvloed

De omgang met water bepaalt ons leven

Ontstaan van rivierkleigebied

Het rivierkleilandschap

Uiterwaarden

Vorming van het landschap

De rivier stroomt over

Rivieroverstromingen
Onlosmakelijk verbonden met Nederland

Overstromingen

De dijken van de Maas braken door

Overstroming van de Maas in 1926

De watersnoodramp van 1926

De watersnoodramp van 1995

Overstroming in de Betuwe 1995

Evacuatie van de Ooijpolder in 1995

Toekomstige gevaren
Het risico op toekomstige overstromingen

Nederland is een kwetsbaar land

Ligt Nederland veilig genoeg

Gevaar voor ergst denkbare overstromingen

Opwarming en het rivierengebied

Profs over water

De gevaren van een stijgende waterstand

Beheer en beleid
Overstromingen voorkomen

Deltaplan grote rivieren

Dijken op deltahoogte

Internationale samenwerking in waterheer

Studenten onderzoeken waterbeheer

Kritiek op Nederlands beleid

Ruimte voor de rivier
Nederlands beleid toegelicht

Rivieren krijgen de ruimte

Retentiegebieden vangen water op

Ruimte voor de rivier in de Biesbosch

Boeren maken plaats voor de rivier

Rivier de Hunze krijgt haar oude loop terug

Oude Maasarm wordt hersteld

Verbreding van de Waal bij Lent

nlt_v122_rivier_model