U kijkt nu onder: HAVO » De Bodem leeft »

URL1 Tegenlicht
http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/38243331/
De toekomst van ons voedsel: landbouw of laboratorium?

URL2 Site met actuele bodemgegevens
http://www.bodemdata.nl
>kijk onder naslag

URL3 Informatiebulletin, kennisoverdracht invulling begrip duurzame landbouw
http://www.agriton.nl/agriph.html#P

URL4 Site van Milieu en Natuur Planbureau (MNP)
http://www.mnp.nl

URL5 MNP, dossier ‘Natuur en biodiversiteit’
http://www.mnp.nl/nl/dossiers/biodiversiteit/index.html
>ga naar ‘vragen en antwoorden’

URL6 Natuur en MilieuCompendium
http://www.milieuennatuurcompendium.nl/
Milieu en natuur in cijfers

URL7 Site van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
http://www.knmi.nl/klimaatverandering_en_broeikaseffect/
Klimaatverandering en broeikaseffect

URL8 Milieucentraal, alles over energie en milieu in het dagelijks leven
http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=Broeikaseffect#Het%20broeikaseffect
Broeikaseffect

URL10 Wikipedia, de vrije encyclopedie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofkringloop
Koolstofkringloop

URL11 Site van Milieu en Natuur Planbureau (MNP)
http://www.mnp.nl/nl/publicaties/2005/De_Kleine_vraagbaak_Kyoto-protocol.html
De kleine vraagbraak van het Kyoto Protocol

URL12 Het Ingenieursblad 3/2001
http://www.kviv.be/Publicaties/KOOLSTOFMANAGEMENT1.pdf
Koolstofmanagement: doorbraak voor de klimaatsimpasse

URL14 Agri Holland
http://www.agriholland.nl/dossiers/landbouwgrond/
Dossier landbouwgrond

URL15 Site van Milieu en Natuur Planbureau (MNP)
http://www.mnp.nl/mnc/i-nl-0168.html
Broeikasgasemissies in Nederland per sector, 1990-2006

URL16 Het Ingenieursblad 3/2001
http://www.kviv.be/Publicaties/KOOLSTOFMANAGEMENT1.pdf
Koolstofmanagement: doorbraak voor de klimaatsimpasse
>zie het kopje landbouwgrond

URL17 PraktijkKompas Rundvee, februari 2004
http://www.nmi-agro.nl/_public/artikel/bodemkwaliteit_PK.pdf
Bodemkwaliteit

URL18 Op eenderde bouwland gebrek aan humus
http://www.nmi-agro.nl/_public/artikel/humus_O.pdf

URL19 Goede bodem boert beter
http://www.nmi-agro.nl/_PUblIC/project/Bodemkwaliteit/Poster.pdf

URL21 Alterra Wageningen UR
http://www.alterra.wur.nl/NL/onderzoek/Werkveld+Bodem/LD/VEE/
Veengebieden

URL22 KLV Professional Match
http://welkom.professional-match.nl/

URL24 Site met actuele bodemgegevens
http://www.bodemdata.nl

URL25 Ministerie van Vrom
www.vrom.nl/get.asp?file=Docs/bodem/beleidsbrief_bodem_dec2003.pdf
Beleidsbrief Bodem

URL26 Telen met toekomst
www.telenmettoekomst.nl

De bodem is meer dan de grond waarop wij dagelijks lopen en bevat meer dan alleen essentiële voedingsstoffen voor planten: de bodem leeft! Het bodemleven en de bodemgesteldheid heeft grote invloed op ons dagelijks leven. Zo zijn wij sterk afhankelijk van de opbrengst van de bodem. Een goed beheer van de bodem is daarom belangrijk voor mens én natuur.

Eigenschappen van de bodem

Hoe krijg je een bodem gezond?

De structuur van de bodem

Invloed van bomen en bossen

Ontbossing

Bodemsanering

Oerbos houdt zichzelf in leven

Belang van regenwormen

De veenmol

Mol, doodgraver, muis

Bodembeheer

Gebruik van compost

Veranderingen in de landbouw

Landschap en landbouw

Voedingswaarde van poep

Onderzoek naar mest

Studenten doen bodemonderzoek

URL1 Tegenlicht
De toekomst van ons voedsel: landbouw of laboratorium?

URL2 Site met actuele bodemgegevens
>kijk onder naslag

URL3 Informatiebulletin, kennisoverdracht invulling begrip duurzame landbouw
http://www.agriton.nl/agriph.html#P

URL4 Site van Milieu en Natuur Planbureau (MNP)
http://www.mnp.nl

URL5 MNP, dossier ‘Natuur en biodiversiteit’
>ga naar ‘vragen en antwoorden’

URL6 Milieu- en NatuurCompendium
Milieu en natuur in cijfers

URL7 SchoolTV
>bekijk filmpje ‘Biologische Bodemsanering’

URL8 Site van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Klimaatverandering en broeikaseffect

URL9 Milieucentraal, alles over energie en milieu in het dagelijks leven
Broeikaseffect

URL10 Kennislink
Broeikaseffect en de landbouw

URL11 Wikipedia, de vrije encyclopedie
Koolstofkringloop

URL12 Site van Milieu en Natuur Planbureau (MNP)
De kleine vraagbraak van het Kyoto Protocol

URL13 Het Ingenieursblad 3/2001
Koolstofmanagement: doorbraak voor de klimaatsimpasse

URL14 Vlaams informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
Landbouwrapport 2005

URL15 Agri Holland
Dossier landbouwgrond

URL16 Site van Milieu en Natuur Planbureau (MNP)
Broeikasgasemissies in Nederland per sector, 1990-2006

URL17 Het Ingenieursblad 3/2001
Koolstofmanagement: doorbraak voor de klimaatsimpasse
>zie het kopje landbouwgrond

URL18 PraktijkKompas Rundvee, februari 2004
Bodemkwaliteit

URL19 Op eenderde bouwland gebrek aan humus
http://www.nmi-agro.nl/_public/artikel/humus_O.pdf

URL20 Goede bodem boert beter
http://www.nmi-agro.nl/_PUblIC/project/Bodemkwaliteit/Poster.pdf

URL21 Milieu Planbureau, Bilthoven, Nederland
Organische stof: onbekend of onbemind?

URL22 Alterra Wageningen UR
Veengebieden

URL23 KLV Professional Match
http://welkom.professional-match.nl/

URL24 Wageningen Universiteit
www.vwo-campus.net/downloads/compostpower_handleiding_leerling.pdf}
Compostpower!

URL25 Site met actuele bodemgegevens
http://www.bodemdata.nl

URL26 Ministerie van Vrom
Beleidsbrief Bodem

URL27 Telen met toekomst
www.telenmettoekomst.nl

URL28 Wageningen Universiteit
De wei… een ecosysteem? Interacties tussen plant en dier in een ecosysteem.

URL29 Veldgids Humusvormen
http://www2.alterra.wur.nl/internet/webdocs/Internet/Bodem/Veldgids%20Humusvormen.pdf

Werkbladen bij module “De bodem leeft”.
werkblad_Compostpower.doc
werkblad_gebrekcultures.doc

Achtergrondinformatie bij module “De bodem leeft”.

AlterraRapport1126_organische_stof.pdf

Bodem_Vlaanderen.pdf

Bodembeheer_en_bodembiodiversiteit.pdf

Bodemhorizonten.doc

RIVM_rapport_607601003.pdf

RIVM_rapport_607604005_2003.pdf

RIVM_rapport_607604007.pdf

Regenwormen.doc

Wormen_als_maat_voor_bodemleven_en_bodemvruchtbaarheid.pdf

bodembiologische_indicator_RIVM_grasland_607604003.pdf

bodemkwaliteit_bepalen.pdf

bodemkwaliteit_en_organische_stof.pdf

bodemleven_grasland_louis_bolk.pdf

bodemlevenkrant_Koch_bodemtechniek.pdf

bodemlevenkrantokt04.pdf

diagram_regenworm.pdf

gewasbescherming.pdf

het_bodemvoedselweb_louis_bolk.pdf

rhizoctonia_solani.pdf

rhizoctonia_solani.pdf

rhizoctonia_solani_2.pdf

stikstoflevering_uit_de_bodem.pdf

Webbijlagen bij module “De bodem leeft”.
webbijlage_1_Globe.doc
webbijlage_2_Lesbrief_Bacterien_Maken_Zwavel_1_.pdf
webbijlage_3_Poster_goede_bodem_boert_beter.pdf
webbijlage_4_Praktijkkompas.pdf
webbijlage_5_koolstofmanagement_het_ingenieursblad_3_2001.pdf
webbijlage_6_Bemesten_binnen_nieuwe_wetgeving_kan.pdf
webbijlage_7_voedingsmedia_Julius_Sachs.doc
webbijlage_8_compostpower_handleiding_leerling_1_.pdf
webbijlage_9_verterende_bodembacterien_handleiding_leerling_1_.pdf
webbijlage_10_zurewortels_handleiding_leerling.doc
webbijlage_11_beleidsbrief_bodem_dec2003_1_.pdf
webbijlage_12_de_wei_een_ecosysteem_handleiding_leerling_1_.pdf
webbijlage_13_verder_onderzoek.doc
webbijlage_14_studiemogelijkheden.doc

Protocollen_Globe versie 1.1.

Protocollen Globe versie 1.0:

nlt2_h014_Bijlage_4a_Identificatietabellen_met_figurenRegenwormen_ver_comp.xls
nlt2_h014_Bijlage_4b_Identificatietabellen_met_figuren_versie_03_comp.xls
nlt2_h014_Bijlage_7_Bodemtextuur_tabel.doc
nlt2_h014_Protocol_1a_beschrijving_meetlocatie.doc
nlt2_h014_protocol_1b_profielbeschrijving.doc
nlt2_h014_Protocol_2a_Bodemvochtgehalte_en_bodemorganische_stof.doc
nlt2_h014_Protocol_2b_BodempH_meting.doc
nlt2_h014_Protocol_2c_Bodemdichtheid.doc
nlt2_h014_Protocol_2d_porienvolume-deeltjesdichtheid.doc
nlt2_h014_Protocol_2e_Bodemvruchtbaarheid.doc
nlt2_h014_Protocol_3_waterinfiltratie.doc
nlt2_h014_Protocol_4ab_macrofaunabemonstering-hoofdgroepen.doc
nlt2_h014_Protocol_4c_macrofauna-regenwormen.doc
nlt2_h014_Protocol_4d_macrofauna-veelpotige_dieren.doc
nlt2_h014_Protocol_5_bodemrespiratie.doc
nlt2_h014_bijlage_5_horizonten.doc

Achtergrondinformatie bij module “De bodem leeft”.

AlterraRapport1126_organische_stof.pdf
Bodem_Vlaanderen.pdf
Bodembeheer_en_bodembiodiversiteit.pdf
Bodemhorizonten.doc
RIVM_rapport_607601003.pdf
RIVM_rapport_607604005_2003.pdf
RIVM_rapport_607604007.pdf
Regenwormen.doc
Wormen_als_maat_voor_bodemleven_en_bodemvruchtbaarheid.pdf
bodembiologische_indicator_RIVM_grasland_607604003.pdf
bodemkwaliteit_bepalen.pdf
bodemkwaliteit_en_organische_stof.pdf
bodemleven_grasland_louis_bolk.pdf
bodemlevenkrant_Koch_bodemtechniek.pdf
bodemlevenkrantokt04.pdf
diagram_regenworm.pdf
gewasbescherming.pdf
het_bodemvoedselweb_louis_bolk.pdf
rhizoctonia_solani.pdf
rhizoctonia_solani_2.pdf
soil_organic_matter.pdf
stikstoflevering_uit_de_bodem.pdf