URL lijst

URL1 Uitzending Gemist – De ConsuMinderman
http://player.omroep.nl/?aflID=8253832
Aflevering over sluipverbruik.

URL2 Natuur en Milieu
http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=88&itemID=2149&itemJaar=2009&themaID=6
Nieuwsbericht ‘Groene draad afgerold door Nederland’.

URL3 Teleblik
https://authsp.entree.kennisnet.nl/aselectserver/server?request=direct_login1&rid=D03B59A219CB6369&a-select-server=aselect.entree.kennisnet.nl
Via Teleblik kun je veel korte filmpjes bekijken over allerlei onderwerpen. Het gebruik is gratis, maar je school moet zich wel aangemeld hebben.
>Filmpje De gevolgen van het broeikaseffect‘ (Teleblik 2143894).
>Filmpje De documentaire An inconvenient truth (Teleblik 2884378).

URL4 Expeditie broeikaswereld
http://www.expeditiebroeikaswereld.nl/
>Vraag 19a en 19b: klik aan Boorkern en ga dan naar 55 miljoen jaar geleden.
>Vraag 19c: klik Klimatorium aan en klik door naar Verzuring van de oceanen. Download het formulier ‘Verzuring van de oceanen’.

URL5 Teleblik
https://authsp.entree.kennisnet.nl/aselectserver/server?request=direct_login1&rid=B6D088BC45BEC3EB&a-select-server=aselect.entree.kennisnet.nl
Via Teleblik kun je veel korte filmpjes bekijken over allerlei onderwerpen. Het gebruik is gratis, maar je school moet zich wel aangemeld hebben.
>Filmpje Bedreigd koraal (Teleblik 101475) (4 minuten).

URL6 In Europa, Tsernobyl 1986
http://www.ineuropa.nl/programmas/36788896/afleveringen/41158356/
Een documentaire over de ramp met de kerncentrale bij het plaatsje Tsjernobyl in Rusland.

URL7 VPRO Tegenlicht – Afval is voedsel (2 delen)
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2006-2007/afval-is-voedsel-deel-1.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2007-2008/het-nieuwe-ondernemen/afval-is-voedsel-deel-2.html
Tweedelige documentaire over het cradle to cradle principe

URL8 Uitzending Gemist – Llink in natura
http://player.omroep.nl/?aflID=9454531
Een stukje uit Llink in natura waarin bewoners van een plaatsje in Nederland hun protest laten horen tegen het plaatsen van een windturbine park.
>kijk op 12.52 minuten

URL9 Eerlijke bankwijzer
http://www.eerlijkebankwijzer.nl/

URL10 De Vlaamse milieuadministratie, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/onderwijsniveau/secundair/thema/energie/maatregelen/maatregelenpakket
MOSwijzer, Milieuwijzer op school

URL11 Wikipedia over Biomassa
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biomassa

URL12 Wikipedia over Golfslagenergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golfslagenergie

URL13 Wikipedia over Getijdenenergie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Getijdencentrale

URL14 Universiteit Wageningen over Fotosynthese
http://library.wur.nl/file/wurpubs/wurpublikatie_i00367243_001.pdf
Voedsel én stroom oogsten

URL15 TU Delft over Stroom uit de aarde
http://www.delta.tudelft.nl/nl/archief/artikel/stroom-uit-de-grond/17880

URL16 Wikipedia over Zonnecollector
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnecollector

URL17 Wikipedia over CO2-afvang en opslag
http://nl.wikipedia.org/wiki/CO2-afvang_en_opslag

URL18 Uitzending Gemist – Llinke soep
http://player.omroep.nl/?aflID=5655015
>kijk op 11.35 minuten, over olivijn

URL19 SenterNovem
http://duurzaambouwen.senternovem.nl/projecten/index.php?iSector=2&iThema=-1&iKenmerk=-1
Senternovem is de overheidsinstantie die voorbeeldprojecten vastleg, o.a. op het gebied van duurzaam bouwen.

URL20 Kennislink
http://www.kennislink.nl/publicaties/blauwe-energie
Blauwe energie


bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top