URL-Lijst

URL1 Twente Academy
http://www.twenteacademy.nl

URL2 Klimaatcompensatie.nl
http://www.klimaatcompensatie.nl/content/view/35/66/
Het vaststellen van je eigen CO2-productie of die van een gezin.

URL3 CO2 Logic
http://www.co2logic.com/home.aspx/nl/particulieren
Het vaststellen van je eigen CO2-productie of die van een gezin.

URL4 YouTube
http://nl.youtube.com/watch?v=rqyW59BXAdU
Funny Bear

URL5 International Energy Conference, 19 -21May2003.
http://www.risoe.dk/rispubl/presentations/n_p_christensen.pdf
Over de diverse opslagmogelijkheden.

URL6 Natuurkunde.nl
http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=95906
Over de fluïde fase van CO2.

URL7 National Geographic
http://green.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-overview-interactive.html
Animatie over het gewone broeikaseffect.

URL8 Science Museum
http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/energy/site/EIZInfogr9.asp
Animatie met het versterkte broeikaseffect.

URL9 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI
http://www.knmi.nl/klimaatdesk/broeikaseffect.html#waterdamp
Over het broeikasgas waterdamp.

URL10 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI
http://www.knmi.nl/kenniscentrum/invloed_variaties_in_zonneactiviteit_op_het_klimaat_op_aarde.html
Invloed variaties in zonneactiviteit op het klimaat op aarde.

URL11 InspectAPedia
http://www.inspect-ny.com/hazmat/CO2gashaz.htm
Over de giftigheid van CO2 bij hogere concentraties.

URL12 Statoil Hydro
http://www.statoil.com/statoilcom/svg00990.nsf/web/sleipneren?opendocument
Animatie over het strippen van CO2 uit een gasmengsel.
> kijk bij ‘Process’.

URL13 Yara
http://www.yara.nl/
> zoek naar ‘aardgas’.

URL14 Museumkennis
http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i001162.html
Een en ander over steenkool.

URL15 The RECOPOL project
http://recopol.nitg.tno.nl/index.shtml

URL16 OCAP, CO2 voor de tuinbouw
http://www.ocap.nl/2_1.html##

URL17 KNAW Onderzoek Informatie
http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND1298675/
Site over het Scarlet-project: het gebruik van biomassa voor de productie van waterstof en kooldioxide.

URL18 Shell
http://www.shell.nl/home/content/nld/responsible_energy/co2_storage/
Informatie over het opslagproject in Barendrecht.

URL19 Kinder Morgan
http://www.kindermorgan.com/
Informatie over Kindermorgan. Met daarop Amerikaans leidingnetwerk voor CO2.

URL20 Statoil Hydro
http://www.statoil.com/statoilcom/svg00990.nsf/web/sleipneren?opendocument
Animaties over opslag CO2 in aquifer.

URL21 Department of Geological Sciences, San Diego State University
http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/Nyos.html
Informatie over de CO2-ramp bij Lake Nyos.

URL22 CO2sink
http://www.co2sink.org/geninfo/theproject.htm
Informatie over CO2-opslag in een aquifer nabij Berlijn.

URL23 Wageningen Universiteit, vwo-campus
http://vaklokaal-nlt.nl/wp-content/uploads/2010/03/leerlingbijlage_nlt3-v118_-_h11-exp552_aventuri_met_bernouilli_leerling_en_23-06-20091.pdf
Aventuri met Bernouilli. [opm: is verouderd]

URL24 Kennislink
http://www.kennislink.nl/web/show?id=166753
Het spectrum van  zuurstof in de atmosfeer.

URL25 Wageningen Universiteit
http://www.wageningenur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/PWS-scholieren/Experimentenschool.htm
> kies voor ‘Vallen – wat houdt je tegen?’


bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top