Teleblik dossier

Moleculen bepalen hoe cellen zich gedragen. DNA is het molecuul dat verschillende processen in het lichaam aanstuurt. Bij een fout in het DNA gaan de processen niet zoals het hoort en ontstaan erfelijke ziekten en afwijkingen. De vraag is nu of erfelijke ziektes te genezen zijn door sleutelen aan DNA en gentherapie.

Lichaamscellen

Meiose: vorming van cellen

Mitose: celdeling

Celdeling

Het afweersysteem: T- en B-cellen

De rol van T-cellen bij infecties

De genetische code

Onderzoek naar gistcellen

DNA

Wat is DNA?

Wat is DNA en wat is zijn functie?

DNA, genen en eiwitten

DNA voor iedereen bijna hetzelfde

DNA-profiel

DNA-informatie zegt niet alles

Wat is het genoom?

Ontrafeling van het menselijk genoom

DNA reparatie

Genetisch onderzoek naar DNA-reparatie

Erfelijke eigenschappen veranderen

Genetische manipulatie

DNA onderzoek met de DNA-chip

Lichaamscellen onsterfelijk maken

Vrije radicalen beschadigen het DNA

Gentherapie: zieke genen vervangen

Erfelijke ziekten

Erfelijke ziekten opsporen in DNA

Erfelijke ziekten aantonen in bloed

Stofwisselingsziekte ALD

Erfelijke allergieën

De ziekte van Huntington

Claire krijgt Huntington

Taaislijmziekte (CF)
Een erfelijke ziekte uitgelicht

Wat is taaislijmziekte?

Je zal het maar hebben: CF

Nieuwe uitleg van CF

Belang van orgaandonatie voor CF

Gentherapie bij taaislijmziekte

Nieuwe vorm van gentherapie

Hielprik test baby’s op taaislijmziekte

Ethische kwesties

Mogen we ingrijpen in ons erfelijk materiaal

Selectie op basis van genetische info

Professoren in debat over embryoselectie

Celtherapie: ethisch verantwoord?


bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
tabs-top